ประกาศรายชื่อผู้โชคดีโชคติดลัง 35 ปี

คุณกิตติราช ชนะนิธิธรรม คุณวิมลสิริ สูญศรี เจตจรัส พารา พิจารี วิกิจการโกศล ธีรสิทธิ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล ณัฐพงษ์ ศุภปัญญาพงศ์ ณัฏฐวัฒน์ คำภูผา สมจิตรการเกษตร ธนชัย ไทยวัน ทัศนีย์ ศรีชัยนาท เพ็ญวัน กุลเกียรติประเสริฐ ศิริภรณ์ พิทักษ์สันติสุข สดใส เมืองมนต์ ยุคนธร จิตอารีย์รัตน์ ฉัตรชัย เฉลิมโชคเจริญกิจ อรวรรณ ชาวลี้แสน รัชนี วนภูวดล สมหวัง บุญสากุลธงไชย สุพรรณี พรมเทพ ไพบูลย์ อุปพันธ์พงศ์ชัย เพ็ญวัน กุลเกียรติประเสริฐ จิณาพัฒน์ ศิริทัศนาเวชภูชิต สุทธิพงษ์ รัตนาภากร จิณาพัฒน์ ศิริทัศนาเวชภูชิต อุทัย ชุ่มจิตต์ ธนาวุฒิ โทสูงเนิน เชษฐิพิสิฐ โพธิ์แนม อำพล พรมประสิทธิ์…