เอราโปรขาบ

ชื่อการค้า : เอราโปรขาบ ชื่อสามัญ : คาร์แทปไฮโดรคลอร์ไรด์+ไอโซโพรคาร์บ   สูตรผสม 3+3 GR คุณสมบัติ • เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช • ออกฤทธิ์กำจัดแมลงศัตรูพืชแบบปากกัด และปากดูดน้ำเลี้ยง • เหมาะสำหรับใช้ในนาข้าว ประโยชน์ ใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าว เช่น หนอนกอแถบลายม่วง หนอนกอสีชมพู หนอนกอแถบลาย หนอนกอสีครีม เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว เพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก เพลี้ยกระโดดหลังขาว เป็นต้น อัตราการใช้ • สำหรับกำจัดหนอนกอ ใช้ 3 กิโลกรัมต่อไร่ • สำหรับกำจัดเพลี้ย ใช้ 5 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีการใช้ • หว่านเมื่อเริ่มพบการระบาด • ในนาหว่านน้ำตม ควรหว่านหลังจากหว่านข้าวแล้ว 30 วัน • ในนาดำ ควรหว่านหลังจากปักดำข้าวแล้ว 20 วัน

เอราดีไฮด์

ชื่อการค้า : เอราดีไฮด์ ชื่อสามัญ : เมทัลดีไฮด์   สูตรผสม 5 Granular Bait (pellet) คุณสมบัติ •เป็นสารกำจัดหอยศัตรูพืช •ออกฤทธิ์โดยการกินตายและถูกตัวตาย ประโยชน์และอัตราการใช้ • กำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว ใช้ในอัตรา 800 กรัมต่อไร่ หว่านให้ทั่วบริเวณ โดยมือหว่านหรือคลุกเคล้าไปกับเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนหว่านในอัตรา 800 กรัมต่อพันธุ์ข้าวปลูก 15-20 กิโลกรัม ต่อไร่ ขณะใช้สารฆ่าหอยต้องมีน้ำอยู่ในแปลงนาในระดับสูงประมาณ 3-5 ซม. นานติดต่อกันอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมงหลังใส่สาร • กำจัดหอยในเรือนเพาะชำ ไม้ดอกไม้ประดับและสวนผัก ใช้ในอัตรา 30 เม็ดต่อพื้นที่ทุกๆ 1 ตารางเมตร หรือ 800 กรัมต่อไร่ หว่านให้ทั่วบริเวณเพาะปลูก • กำจัดหอยในแปลงพืชไร่ ในกรณีป้องกันหอยเข้าทำลายต้นพืช ให้หว่านรอบๆ บริเวณโคนต้น ในอัตราต้นละ 10-15 เม็ด ถ้าหากป้องกันหอยเข้าทำลายในแปลงเพาะปลูกให้หว่านรอบๆ พื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกตามความเหมาะสม

เอราเฟซิน 25 ดับบลิวพี

ชื่อการค้า : เอราเฟซิน 25 ดับบลิวพี ชื่อสามัญ : บูโพรเฟซิน   สูตรผสม  25% WP คุณสมบัติ     • เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช     • ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตหรือการลอกคราบของศัตรูพืชชนิดต่างๆ   พืชปลูก แมลงศัตรู อัตราการใช้ วิธีการใช้ ข้าว ใช้กำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล , เพลี้ยกระโดดหลังขาว  , เพลี้ยจักจั่นสีเขียว 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบแมลงระดับ 10 ตัวต่อกอ ในระยะปักดำถึงระยะแตกกอเต็มที่ หรือตรวจพบแมลง 20 ตัวต่อกอในระยะตั้งท้อง ฝ้าย เพลี้ยจักจั่นฝ้าย 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบเพลี้ยจักจั่นเกิน 1 ตัวต่อใบสำหรับฝ้ายอายุไม่เกิน 2เดือน  และตรวจพบเพลี้ยจักจั่นเกิน…

เอรา-แท็ป

ชื่อการค้า : เอรา-แท็ป ชื่อสามัญ : คาร์แทป ไฮโดรคลอไรด์   สูตรผสม  4% GR คุณสมบัติ   • เป็นสารกำจัดแมลง ศัตรูพืช   • ออกฤทธิ์แบบดูดซึม   • ทำให้แมลงศัตรูพืชไม่กินอาหารและตายในที่สุด ประโยชน์   พืชปลูก แมลงศัตรู อัตราการใช้ วิธีการใช้ ข้าว ใช้กำจัดหนอนกอข้าว เช่น หนอนกอแถบลาย หนอนกอสีครีม หนอนกอสีชมพู หนอนกอแถบลายม่วง เป็นต้น 4 กก.ต่อไร่ หว่านให้ทั่วแปลงนา -สำหรับนาดำ ควรใช้หลังปักดำ 20 วัน -สำหรับนาหว่าน ควรหว่านหลังหว่านข้าวแล้ว 30 วัน  

เอราท็อกซ์

ชื่อการค้า : เอราท็อกซ์ ชื่อสามัญ : ไทอะมีโทแซม สูตรผสม      25 % WG คุณสมบัติ   • เป็นสารในกลุ่มนีโอนิโคตินนอยด์   • ออกฤทธิ์แบบดูดซึมผ่านทางรากและใบได้อย่างรวดเร็ว   • เคลื่อนย้ายจากล่างขึ้นข้างบน จึงเหมาะที่จะให้เคลื่อนย้ายเข้าทางรากได้ดีที่สุด   • ออกฤทธิ์มีผลไปยับยั้งการกินอาหาร   • สามารถใช้ได้ในสภาพที่แล้งจัด   • มีการละลายตัวของสารได้ดี   พืชปลูก แมลงศัตรู อัตราการใช้ สามารถใช้ได้กับพืชปลูกได้อย่างปลอดภัยมากกว่า 115 ชนิด ทั้ง ข้าว ไม้ผล ผัก พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ -ใช้กำจัดแมลงปากดูดได้มากกว่า 160 ชนิด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เป็นต้น  -ใช้กำจัดแมลงหวี่ขาวและด้วงหมัดกระโดด  ใช้เพียง…

เอราคอน 70

ชื่อการค้า : เอราคอน 70 ชื่อสามัญ : อิมิดาคลอพริด   สูตรผสม  70% WG คุณสมบัติ   • เป็นสารในกลุ่มนีโอนิโคตินนอยด์   • ออกฤทธิ์แรง ออกฤทธิ์เร็ว ออกฤทธิ์ได้ยาวนาน   • ปลอดภัยต่อช่อดอก ประโยชน์   พืชปลูก แมลงศัตรู อัตราการใช้ วิธีการใช้ เหมาะสำหรับใช้กับไม้ผล พืชตระกูลแตง พริก   กำจัดแมลงปากดูดทุกชนิด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น เป็นต้น กำจัดหนอนชอนใบ เต่าแตง แมลงปากดูดทั่วไปใช้ 1 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เพลี้ยไฟใช้ 2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร  พ่นบ่อยช่วยลดการระบาดของเพลี้ยแป้งได้  

เอราเซ็ค 35 อีซี

ชื่อการค้า : เอราเซ็ค 35 อีซี ชื่อสามัญ : ไซเพอร์เมทริน   สูตรผสม  35%  W/V  EC คุณสมบัติ    • ออกฤทธิ์กำจัด เพลี้ยและหนอนได้อย่างกว้างขวาง    • ออกฤทธิ์เร็ว เมื่อได้รับการสัมผัส ประโยชน์ ขนาดบรรจุ 100 ซีซี x 30 500 ซีซี x 24 1 ลิตร x 12

ข้อควรรู้ก่อนผสมสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดในการพ่นสารคราวเดียวกัน

ข้อควรรู้ก่อนผสมสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดในการพ่นสารคราวเดียวกัน   โดย หมอแมง   ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ นิยมผสมสารหลายๆ ชนิดในการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช บางครั้งอาจจะผสมปุ๋ยทางใบ ฮอร์โมน รวมไปด้วย การผสมสารหลายชนิดแบบนี้อาจเรียกว่า แท้งมิกซ์(Tank mixes) หรือค็อกเทล (cocktail) สมมติเกษตรกรผสมสารป้องกันกำจัดแมลง 1 ชนิด สารป้องกันกำจัดเชื้อราโรคพืช 1 ชนิด ปุ๋ยทางใบ ฮอร์โมนพืช และสารจับใบ (สารเปียกใบ)แค่นี้ก็เป็นการผสมสารเคมีเข้าด้วยกันถึง 5 ชนิดแล้ว การผสมสารแบบนี้จริงๆ มีข้อดีเช่นเดียวกัน ข้อดีที่ว่ามีดังนี้ 1.    ลดต้นทุนค่าแรง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 2.    ลดระยะเวลาที่ใช้ในการพ่นสาร 3.    ลดความสูญเสียของผลผลิตได้ทันเหตุการณ์ กรณีมีศัตรูพืชระบาดพร้อมกัน (additive effect หรือ broad spectrum) 4.    ปฏิบัติง่าย สะดวกและไม่ยุ่งยากซับซ้อน 5.    การผสมสารบางครั้งเพิ่มประสิทธิภาพ กรณีที่ผสมสารแล้วเกิดเสริมฤทธิ์กัน (synergistic effect) การที่บริษัทผู้ผลิตมีการผสมสารออกฤทธิ์ 2 ชนิดแบบสำเร็จรูปนั้น ส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์ให้ผลในทางบวก…

สารผสมสำเร็จรูปใหม่แก้ไขแมลงดื้อยา

สารผสมสำเร็จรูปใหม่แก้ไขแมลงดื้อยา โดย หมอแมง ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ นิยมผสมสารหลายๆ ชนิดในการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช บางครั้งอาจจะผสมปุ๋ยทางใบ ฮอร์โมน รวมไปด้วย การผสมสารหลายชนิดแบบนี้อาจเรียกว่า แท้งค์มิกซ์ (Tank mixes) หรือค็อกเทล (cocktail) การผสมสารแบบนี้จริงๆ มีข้อดีเช่นเดียวกัน ข้อดีที่ว่ามีดังนี้ ลดต้นทุนค่าแรง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ลดระยะเวลาที่ใช้ในการพ่นสาร ลดความสูญเสียของผลผลิตได้ทันเหตุการณ์ กรณีมีศัตรูพืชระบาดพร้อมกัน (additive effect หรือ broad spectrum) ปฏิบัติง่าย สะดวกและไม่ยุ่งยากซับซ้อน การผสมสารบางครั้งเพิ่มประสิทธิภาพ กรณีที่ผสมสารแล้วเกิดเสริมฤทธิ์กัน (synergistic effect)      แต่เนื่องจากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ส่วนใหญ่เป็นสารเคมี ดังนั้นการผสมสาร 2 ชนิดขึ้นไปจะเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้น นอกจากผลที่ได้จะเกิดผลทางบวก (additive effect) แล้ว อาจจะเกิดผลทางลบ (negative effect) ได้เช่นเดียวกัน ดังนี้ การผสมสารแล้วเกิดความไม่เข้ากัน (Incompatibility) การเข้ากันไม่ได้ทางกายภาพ (physical incompatibility)…

แนะนำ ฟาสท์ เอ็กซ์ ยาคุมและฆ่าหญ้า คู่ผสม คู่ใหม่ของเอราวัณ

แนะนำ ฟาสท์ เอ็กซ์ ยาคุมและฆ่าหญ้า คู่ผสม คู่ใหม่ของเอราวัณ ฟาสท์เอ็กซ์ คือชื่อเรียกยาคู่ผสมคู่ใหม่ของ บริษัทเอราวัณเคมีเกษตร จำกัด ที่ได้ผ่านการทดสอบจากฝ่ายพัฒนาและวิจัยของบริษัทฯมาแล้วว่า สามารถใช้ได้ทั้งการคุมการงอกของวัชพืช หรือใช้กำจัดวัชพืชที่งอกขึ้นมาแล้วในการปลูกอ้อย         ฟาสท์เอ็กซ์ เป็นการนำสารกำจัดวัชพืชสองชนิดมาผสมกันทันทีก่อนพ่น สารชนิดแรก คือ เอราซิโนน ( ชื่อสามัญ เฮกซาซิโนน ) มีคุณสมบัติในการกำจัดวัชพืชได้ดีทั้งวัชพืชใบแคบ ใบกว้าง และกก ทั้งวัชพืชปีเดียวและข้ามปี เข้าไปในพืชได้ทั้งทางใบและทางราก ใช้ควบคุมวัชพืชได้ในอ้อยและสับปะรด สารชนิดที่สอง คือ เอรายูรอน 50 เอสซี ( ชื่อสามัญ ไดยูรอน ) เป็นสารดูดซึม เข้าไปในพืชได้ดีทางรากผ่านท่อลำเลียงน้ำในรากต้นพืช ควบคุมการงอกของเมล็ดทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างที่กำลังงอกในพืชปลูก อ้อย สับปะรด ฯ จากการทดสอบการใช้สารทั้งสองผสมทันทีก่อนพ่นหลังปลูกอ้อย โดยทดลองพ่นแบบประเภทควบคุมการงอกของวัชพืช คือพ่นประมาณ 1–2 วันหลังปลูกอ้อยและให้น้ำแล้ว ปรากฏว่าการทดลองสารผสมทั้งสองชนิดในอัตรา 250+250 ซีซี…