เอราวิล + เซ็ท 46

ชื่อการค้า : เอราวิล + เซ็ท 46 ชื่อสามัญ : เฮกซาโคลนาโซล + อะมิโนแอซิดและสาหร่ายทะเลสกัด สูตรผสม 5% W/V SC คุณสมบัติ   • เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชและสารอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าว   • ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าทางใบ ประโยชน์ พืชปลูก โรคพืช อัตราการใช้ ข้าว โรคใบไหม้ โรคกาบใบแห้ง โรคใบขีดสีน้ำตาล 6-12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เงาะ โรคราแป้ง ถั่ว โรคใบจุด โรคแอนแทรคโนส ส้ม โรคสแคป โรคมีลาโนส องุ่น โรคราแป้ง โรคเถาแห้ง โรคแอนแทรคโนส ทุเรียน โรคใบไหม้ โรคใบติด 10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร มะม่วง โรคราแป้ง โรคแอนแทรคโนส ยาสูบ…

คาร์ดาซิน 50 ดับบลิวพี

ชื่อการค้า : คาร์ดาซิน 50 ดับบลิวพี ชื่อสามัญ : คาร์เบนดาซิม สูตรผสม 50%WP คุณสมบัติ   •เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง   •ออกฤทธิ์แบบดูดซึม สามารถดูดซึมเข้าทั้งทางใบและทางราก   •สามารถยับยั้งการระบาดของโรคพืชได้เป็นอย่างดี   •ปลอดภัยต่อผึ้ง หากใช้ตามอัตราที่แนะนำ   •ไม่ควรใช้ในสภาพที่มีอากาศร้อนจัด ประโยชน์ พืชปลูก โรคพืช อัตราการใช้ ข้าว โรคใบไหม้ โรคกาบใบแห้ง โรคใบขีดสีน้ำตาล 6-12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เงาะ โรคราแป้ง ถั่ว โรคใบจุด โรคแอนแทรคโนส ส้ม โรคสแคป โรคมีลาโนส องุ่น โรคราแป้ง โรคเถาแห้ง โรคแอนแทรคโนส ทุเรียน โรคใบไหม้ โรคใบติด 10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร มะม่วง โรคราแป้ง โรคแอนแทรคโนส…

เรสเปคท์ บูล 72 ดับบลิวพี

ชื่อการค้า : เรสเปคท์ บูล 72 ดับบลิวพี ชื่อสามัญ : ไซม็อกซานิล+แมนโคเซ็บ สูตรผสม  8%+64% WP คุณสมบัติ   •เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืช   •ออกฤทธิ์ทั้งในทางป้องกันและรักษาโรค   •ออกฤทธิ์แบบดูดซึมและสัมผัส   •ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างสปอร์ ประโยชน์   พืชปลูก โรคศัตรูพืช อัตราการใช้ องุ่น โรคราน้ำค้าง 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุกๆ 5-7 วัน กะหล่ำปลี โรคราน้ำค้าง 30-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุกๆ 7 วันจำนวน 4 ครั้ง พืชตระกูลแตง โรคราน้ำค้าง 30-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุกๆ 7 วัน เผือก โรคใบไหม้…

เอราวิล

ชื่อการค้า : เอราวิล ชื่อสามัญ : เฮกซาโคนาโซล สูตรผสม 5% W/V SC   คุณสมบัติ  • สารป้องกันกำจัดโรคพืชในกลุ่มไตรอะโซล  • ออกฤทธิ์แบบดูดซึม พืชปลูก โรคศัตรูพืช อัตราการใช้ ข้าว โรคกาบใบแห้ง 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร โรคเมล็ดด่าง 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร องุ่น โรคแอนแทรคโนส 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร มะม่วง โรคแอนแทรคโนส 10- 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร หอมหัวใหญ่ โรคใบจุดสีม่วง 10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร เบญจมาศ โรคราสนิมขาว 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร เงาะ โรคช่อดอกแห้ง…

เอราแทร็ค

ชื่อการค้า : เอราแทร็ค ชื่อสามัญ : โพรพิเนบ สูตรผสม 70% WP คุณสมบัติ   •เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืช   •ออกฤทธิ์แบบสัมผัส   •ไปยับยั้งการงอกของโคนิเดียของเชื้อรา ประโยชน์   พืชปลูก โรคพืช อัตราการใช้ ผักกาดขาว โรคราน้ำค้าง 30-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ผักตระกูลแตง โรคแอนแทรคโนส หน่อไม้ฝรั่ง โรคลำต้นไหม้ ข้าวโพดหวาน โรคใบไหม้ ส้ม โรคสแคป หอม กระเทียม โรคใบจุด 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราฟอสทิล

ชื่อการค้า : เอราฟอสทิล ชื่อสามัญ : ฟอสอีทิล อะลู่มิเนียม   สูตรผสม 80% WP   คุณสมบัติ • เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืช • ออกฤทธิ์แบบดูดซึมทั้งทางรากและทางใบ • เคลื่อนย้ายได้ทั้งทางท่อน้ำและท่ออาหาร ประโยชน์ พืชปลูก โรคศัตรูพืช อัตราการใช้ ทุเรียน ส้ม มะนาว โรครากเน่า เพื่อป้องกันโรค ใช้อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นใบและลำต้นทุกๆ 1-2 เดือน เพื่อการรักษา ให้ถากหรือขูดแผลที่เน่าออกให้หมดแล้วขูดเปลือกเนื้อไม้รอบๆแผล ซึ่งเป็นไม้เนื้อดีออกกว้างประมาณ 3 นิ้ว แล้วใช้ในอัตรา 80-150 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ทาตามบริเวณที่ถากและใช้อีก 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วใบและลำต้น เดือนละครั้ง ทำติดต่อกัน 3 ครั้ง องุ่น…

แคปแทน 50

ชื่อการค้า : แคปแทน 50 ชื่อสามัญ : แคปแทน สูตรผสม 50% WP คุณสมบัติ   • เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง   • มีความปลอดภัยต่อช่อดอก ประโยชน์   พืชปลูก โรคพืช อัตราการใช้ กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ โรคใบจุดดำ โรคใบปื้นเหลือง 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ข้าว โรคถอดฝักดาบ โรคหลาว โรคข้าวตัวผู้ โรคโคนเน่า 3 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 กิโลกรัม คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนนำไปปลูก องุ่น โรคราน้ำค้าง 50 กรัมต่อน้ำ  20 ลิตร มะม่วง โรคแอนแทรคโนส 40-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นในระยะใบอ่อน ช่อดอกและผลอ่อนเป็นครั้งคราว ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง โรคโคนเน่า…

คาร์ดาซิน เอฟ

ชื่อการค้า : คาร์ดาซิน เอฟ ชื่อสามัญ : คาร์เบนดาซิม สูตรผสม 50%  W/V SC คุณสมบัติ   •เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง   •ออกฤทธิ์แบบดูดซึม สามารถดูดซึมเข้าทั้งทางใบและทางราก   •สามารถยับยั้งการระบาดของโรคศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี   •ปลอดภัยต่อผึ้ง หากใช้ตามอัตราที่แนะนำ   •ไม่ควรใช้ในสภาพที่มีอากาศร้อนจัด ประโยชน์   พืชปลูก โรคศัตรูพืช อัตราการใช้ ข้าว โรคใบไหม้ โรคกาบใบแห้ง โรคใบขีดสีน้ำตาล 6-12 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร เงาะ โรคราแป้ง ถั่ว โรคใบจุด โรคแอนแทรคโนส ส้ม โรคสแคป โรคมีลาโนส องุ่น โรคราแป้ง โรคเถาแห้ง โรคแอนแทรคโนส ทุเรียน โรคใบไหม้ โรคใบติด 10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร มะม่วง โรคราแป้ง…

เอราแลกซิล

ชื่อการค้า : เอราแลกซิล ชื่อสามัญ : เมทาแลกซิล สูตรผสม 25% WP คุณสมบัติ   •สารป้องกันกำจัดโรคพืช   •ออกฤทธิ์แบบดูดซึม   •ออกฤทธิ์ได้ยาวนาน โดยเฉพาะถ้าหากใช้ทางดินจะออกฤทธิ์ได้นานถึง 70-90 วัน   •ไม่ควรใช้ซ้ำๆกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เกิดอาการดื้อยาได้   •ห้ามใช้ในยาสูบ ประโยชน์   พืชปลูก โรคพืช อัตราการใช้ สับปะรด โรคยอดเน่า หรือต้นเน่า 20-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ชุบหน่อพันธุ์ก่อนปลูก ควรพ่นซ้ำทางใบทุกๆ 2 เดือน เผือก โรคใบไหม้ 2-3 กรัมต่อต้น โรยรอบโคนต้น พริกไทยและพลู โรคโคนเน่าและรากเน่า 3 กรัมต่อค้าง โรยรอบค้างแล้วรดน้ำตามให้ชุ่ม ส้มเขียวหวาน โรครากเน่าโคนเน่า 80-100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ถากเปลือกที่เป็นโรคออก…

โคปิน่า 85 ดับบลิวพี

ชื่อการค้า : โคปิน่า 85 ดับบลิวพี ชื่อสามัญ : คอปเปอร์ ออกซีคลอไรด์   สูตรผสม 85% WP คุณสมบัติ •เป็นสารอนินทรีย์สำหรับใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช   •ไม่เป็นอันตรายต่อผึ้ง   •ไม่ควรใช้ร่วมกับสารที่มีส่วนประกอบของกำมะถัน และสารในกลุ่มไดธิโอคาร์บาเมท (ซีเนบ มาเนบ แมนโคเซ็บ เป็นต้น) ประโยชน์ •ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชทั้งที่เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียของพืชชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้ พืชปลูก โรคพืช อัตราการใช้ องุ่น โรคราน้ำค้าง โรคแอนแทรคโนส ส้ม โรคมีลาโนส โรคสแคป มะม่วง โรคแอนแทรคโนส ถั่ว โรคใบจุด กล้วย โรคใบจุด มันฝรั่ง โรคใบไหม้ มะเขือเทศ โรคใบไหม้ ผัก โรคใบจุด โรคราน้ำค้าง 30-80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วต้นพืช มะเขือ โรคใบจุด กาแฟ…