เอรานิล บิวทาคลอร์ + เอรานิล 36 อีซี

ชื่อการค้า : เอราบิวทาคลอร์ + เอรานิล 36 อีซี ชื่อสามัญ : เอราบิวทาคลอร์ + เอรานิล 36 อีซี   สารสำคัญ:  N-butoxymethyl-2-chloro-2’, 6’-diethylacetanilide…………..60% W/V EC 3’, 4’-dichloropropionanilide…………………………………………….36% W/V EC คุณสมบัติ: เป็นสารกำจัดวัชพืชในกลุ่ม acetamide ออกฤทธิ์กำจัดวัชพืชแบบภายหลังงอก (post-emergence) โดยทางสัมผัสในช่วงระยะเวลาอันสั้น จึงควรมีช่วงปลอดฝนประมาณ 5-6 ชั่วโมง และจะออกฤทธิ์เร็วขึ้นตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น ไม่ควรใช้ในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดหรือเย็นจัด ละอองยาทำให้เป็นพิษต่อพืชปลูกหลายชนิด เช่น ฝ้าย ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วเหลือง ทานตะวัน ผัก ถั่ว แตงกวาและพืชปลูกใบกว้างอื่นๆ ไม่ควรใช้ร่วมกับปุ๋ยน้ำ ภายหลังพ่นภายใน 14 วัน ให้ระงับการใช้ที่ตามด้วยสารคาร์บาริลและสารกำจัดแมลงศัตรูพืชในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟท   ประโยชน์และวิธิการใช้:   นาหว่านน้ำตม กำจัดวัชพืชขนาดเล็ก ชนิดใบแคบ ใบกว้างและกกต่างๆ ได้แก่…

เอราวัณเฟอร์ท 21-21-21

ชื่อการค้า : เอราวัณเฟอร์ท 21-21-21 ชื่อสามัญ : –   ปริมาณธาตุอาหารรับรอง : ปริมาณธาตุอาหารเสริม : ไนโตรทั้งหมด (N) 21% เหล็ก (Fe) 0.015% ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 21% แมงกานีส (Mn) 0.019% โพแทสที่ละลายน้ำ (K2O5) 21% ทองแดง (Cu) 0.009% ปริมาณธาตุอาหารรอง : แมกนี่เซี่ยม (MgO) 0.014% พืชปลูก อัตราการใช้ วิธีการใช้ ไม้ผล 50-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -พ่นภายหลังการเก็บเกี่ยว -พ่นบำรุงผลอ่อน แตง, ผักกาดหอม 50-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -พ่นภายหลังย้ายกล้าลงแปลง -พ่นเมื่อเริ่มติดผลอ่อน ไม้ดอกไม้ประดับ 50-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -พ่นภายหลังตัดดอก -พ่นบำรุงดอก…

เอราวัณเฟอร์ท 10-24-24

ชื่อการค้า : เอราวัณเฟอร์ท 10-24-24 ชื่อสามัญ : – ปริมาณธาตุอาหารรับรอง : ปริมาณธาตุอาหารเสริม : ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 13% เหล็ก (Fe) 0.02% ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 27% แมงกานีส (Mn) 0.01% โพแทสที่ละลายน้ำ (K2O5) 27% ทองแดง (Cu) 0.01% สังกะสี (Zn) 0.01% ปริมาณธาตุอาหารรอง : โบรอน (B) 0.01% แมกนี่เซี่ยม (MgO) 0.02% โมลิบดินั่ม (Mo) 0.0093% พืชปลูก อัตราการใช้ วิธีการใช้ ไม้ผล 100-150 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -พ่นในช่วงขณะออกดอกและติดผล -พ่นบำรุงผล เมื่อกระทบแล้ง -พ่นเร่งการเข้าสีเนื้อและสีผิวผล แตง, ผักกาดหอม 100-150…

ไซโฟเฟอร์ท 8-5-40

ชื่อการค้า : ไซโฟเฟอร์ท 8-5-40 ชื่อสามัญ : – สูตรบำรุงผล ส่วนประกอบที่สำคัญ ปริมาณธาตุอาหารรับรอง: ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 8% ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 5% โพแทซที่ละลายน้ำ (K2O) 40% ปริมาณธาตุอาหารรอง : มักเนเซี่ยม (MgO) ปริมาณธาตุอาหารเสริม : เหล็ก (Fe) มังกานีส (Mn) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) โบรอน (B) โมลิบตินั่ม (Mo) ประโยชน์ • ช่วยสร้างเนื้อผล • ช่วยเพิ่มความหวาน • ช่วยเร่งเข้าสีผล • ช่วยเพิ่มความเข้มของสีเนื้อ • ช่วยให้ผลทนทานเก็บรักษาไว้ได้นาน ภายหลังการเก็บเกี่ยว วิธีการใช้ พืชปลูก ช่วงของการใช้ อัตราการใช้ ไม้ผล ช่วงสร้างเนื้อ ช่วงก่อนเก็บเกี่ยว ใช้…

ไซโฟเฟอร์ท 18-18-18

ชื่อการค้า : ไซโฟเฟอร์ท 18-18-18 ชื่อสามัญ : –   ปริมาณธาตุอาหารรับรอง : ปริมาณธาตุอาหารเสริม : ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 20% เหล็ก (Fe) 0.035% ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 20% แมงกานีส (Mn) 0.042% โพแทสที่ละลายน้ำ (K2O5) 20% ทองแดง (Cu) 0.017% ปริมาณธาตุอาหารรอง : สังกะสี (Zn) 0.027% แมกนี่เซี่ยม (MgO) 0.042% โบรอน (B) 0.0057% โมลิบดินั่ม (Mo) 0.0005% พืชปลูก อัตราการใช้ วิธีการใช้ ไม้ผล 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ภายหลังการเก็บเกี่ยว แตง, ผักกาดหอม 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร…

ไซโฟเฟอร์ท 10-30-30

ชื่อการค้า : ไซโฟเฟอร์ท 10-30-30 ชื่อสามัญ : –   ปริมาณธาตุอาหารรับรอง : ปริมาณธาตุอาหารเสริม : ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 10% เหล็ก (Fe) 0.035% ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 30% แมงกานีส (Mn) 0.042% โพแทสที่ละลายน้ำ (K2O5) 30% ทองแดง (Cu) 0.017% ปริมาณธาตุอาหารรอง : สังกะสี (Zn) 0.027% แมกนี่เซี่ยม (MgO) 0.042% โบรอน (B) 0.0057% โมลิบดินั่ม (Mo) 0.0005% พืชปลูก อัตราการใช้ วิธีการใช้ ไม้ผล 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นในช่วงขยายขนาดผล แตง,ผักกาดหอม 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นขณะแทงช่อดอก ไม้ดอกไม้ประดับ…

ไซโฟเฟอร์ท เอ็กตร้า เค 7-13-34+6.3Zn+ TE

ชื่อการค้า : ไซโฟเฟอร์ท เอ็กตร้า เค 7-13-34+6.3Zn+ TE ชื่อสามัญ : – ปริมาณธาตุอาหารรับรอง : ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 13% โพแทสที่ละลายน้ำ (K2O5) 34% ปริมาณธาตุอาหารเสริม : สังกะสี (Zn) 6.4% พืชปลูก อัตราการใช้ วิธีการใช้ ไม้ผล 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -พ่นสะสมอาหารก่อนออกดอก -พ่นเมื่อเริ่มแทงช่อดอก -พ่นเมื่อเริ่มขยายขนาด -พ่นก่อนเก็บเกี่ยว แตง, ผักกาดหอม 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -พ่นก่อนออกดอก -พ่นภายหลังติผล -พ่นก่อนเก็บเกี่ยว ไม้ดอกไม้ประดับ 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -พ่นก่อนออกดอก -พ่นขณะแทงช่อดอก พืชตระกูลกะหล่ำ 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -พ่นก่อนห่อ -พ่นกำลังเจริญเติบโตภายหลังออกดอก หอม,…

ไซโฟเฟอร์ท 30-12-8

ชื่อการค้า : ไซโฟเฟอร์ท 30-12-8 ชื่อสามัญ : –   ปริมาณธาตุอาหารรับรอง : ปริมาณธาตุอาหารเสริม : ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 30% เหล็ก (Fe) 0.035% ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 15% แมงกานีส (Mn) 0.042% โพแทสที่ละลายน้ำ (K2O5) 10% ทองแดง (Cu) 0.017% ปริมาณธาตุอาหารรอง : สังกะสี (Zn) 0.027% แมกนี่เซี่ยม (MgO) 0.042% โบรอน (B) 0.0057% โมลิบดินั่ม (Mo) 0.0005% พืชปลูก อัตราการใช้ วิธีการใช้ ไม้ผล 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -ภายหลังจากปลูก -ในช่วงแรกของการเจริญเติบโต -พ่นเมื่อต้องการกระตุ้นยอด การเลื้อยของเถา และเพื่อการแตกใบรุ่นใหม่ -บำรุงผลอ่อน เมื่อได้รับกระทบแล้ง…

เอราวัณเฟอร์ท 7-47-14

ชื่อการค้า : เอราวัณเฟอร์ท 7-47-14 ชื่อสามัญ : –   ปริมาณธาตุอาหารรับรอง : ปริมาณธาตุอาหารเสริม : ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 10% เหล็ก (Fe) 0.015% ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 52% แมงกานีส (Mn)   0.015% โพแทสที่ละลายน้ำ (K2O5) 17% ทองแดง (Cu)   0.006% ปริมาณธาตุอาหารรอง : สังกะสี (Zn)   0.008% แมกนี่เซี่ยม (MgO) 0.014% โบรอน (B)   0.006% โมลิบดินั่ม (Mo) 0.0005% พืชปลูก อัตราการใช้ วิธีการใช้ ไม้ผล 50-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -พ่นเพื่อหยุดยอดและยับยั้งการแตกใบอ่อนก่อนออกดอก -พ่นเพื่อบำรุงดอก แตง,…