เอราฟูรอน

ชื่อการค้า : เอราฟูรอน ชื่อสามัญ : ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล 10% WP สูตรผสม  10% WP คุณสมบัติ • เป็นสารในกลุ่ม sulfonylurea • ออกฤทธิ์แบบดูดซึม • ดูดซึมเข้าทางรากและใบ แล้วเคลื่อนย้ายไปยังเนื้อเยื่ออ่อน • ทำลายเฉพาะวัชพืชใบกว้างและกก • ปลอดภัยต่อต้นข้าว อัตราการใช้ เครื่องพ่นยนต์สะพายหลัง ข้าว อายุ 10 – 20 วัน  ใช้ 10 กรัม/น้ำ 1 หม้อเครื่อง พ่นได้ 2 งาน ข้าว อายุ 25 – 30 วัน  ใช้ 15 กรัม/น้ำ 1 หม้อเครื่อง พ่นได้ 2 งาน เครื่องพ่นปั้มลากสาย ข้าว อายุ 10 -…

เอราซาเฟน

ชื่อการค้า : เอราซาเฟน ชื่อสามัญ : โฟมีซาเฟน  สูตรผสม  25%  W/V SL คุณสมบัติ เป็นสารกำจัดวัชพืชเฉพาะใบกว้าง ประโยชน์ อัตราการใช้ วิธีการใช้ ใช้กำจัดวัชพืชใบกว้างใน ถั่วเหลือง ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเขียวผิวดำ  160 ซีซีต่อไร่ผสมน้ำ 60-80 ลิตร หรือ 40 ซีซีต่อน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนเนื้อที่ 1 งาน พ่นเมื่อวัชพืชมีใบ 3-5 ใบ หรือถั่วอายุไม่เกิน 25 วัน ควรพ่นขณะดินมีความชื้น

เอราทรีน 80 ดับบลิวจี

ชื่อการค้า : เอราทรีน 80 ดับบลิวจี ชื่อสามัญ : อามีทรีน  สูตรผสม 80 WG คุณสมบัติ •เป็นสารกำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอก •ดูดซึมเข้าสู่วัชพืชโดยผ่านทางราก ประโยชน์  ใช้กำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอกในระยะเริ่มต้น ในไร่อ้อย สับปะรด ส้ม กล้วย ชา กาแฟ มันฝรั่ง การใช้และอัตราการใช้ •อ้อย ส้ม ใช้ในอัตรา 480-960  กรัมต่อไร่ •สับปะรด ใช้ในอัตรา 320-640  กรัมต่อไร่ •กล้วย ชา กาแฟ ใช้อัตรา 320-800  กรัมต่อไร่ •มันฝรั่ง ใช้อัตรา 160-320 กรัมต่อไร่ ขนาดบรรจุ 1 กก.x18

เอราคลอร์

ชื่อการค้า : เอราคลอร์ ชื่อสามัญ : อะเซโทคลอร์ สูตรผสม       50%  W/V EC คุณสมบัติ   •เป็นสารกำจัดวัชพืชใช้ก่อนวัชพืชงอก   •สามารถดูซึมเข้าทางยอดหรือหน่อเป็นหลัก รองลงมาสามารถดูดซึมเข้าทางรากที่พิ่งเริ่มงอก   •ข้าวโพดสามารถต้านฤทธิ์ยาได้เป็นอย่างดี   พืชปลูก อัตราการใช้ วิธีการใช้ ใช้ได้ในพืชปลูกหลายชนิด เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง มันฝรั่ง อ้อย 480-600 ซีซีต่อไร่ โดยใช้ปริมาณน้ำ 40-60 ลิตร   -ควรพ่นทันทีที่ปลูกพืชเสร็จ -พ่นทันทีที่เตรียมดินเสร็จ ก่อนปลูกพืช

อะมีทรีน 80 ดับบลิวดีจี

ชื่อการค้า : อะมีทรีน 80 ดับบลิวดีจี ชื่อสามัญ : อะมีทรีน สูตรผสม     80% WDG คุณสมบัติ    •เป็นสารกำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอก    •ดูดซึมเข้าสู่วัชพืชโดยผ่านทางราก ประโยชน์  ใช้กำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอกในระยะเริ่มต้น ในไร่อ้อย สับปะรด ส้ม กล้วย ชา กาแฟ มันฝรั่ง การใช้และอัตราการใช้ •อ้อย ส้ม ใช้ในอัตรา 480-960  กรัมต่อไร่ •สับปะรด ใช้ในอัตรา 320-640   กรัมต่อไร่ •กล้วย ชา กาแฟ ใช้อัตรา 320-800  กรัมต่อไร่ •มันฝรั่ง ใช้อัตรา 160-320 กรัมต่อไร่ ขนาดบรรจุ 1 กก.x18

เอรายูรอน 80 ดับบลิวจี

ชื่อการค้า : เอรายูรอน 80 ดับบลิวจี ชื่อสามัญ : ไดยูรอน สูตรผสม   80% WG คุณสมบัติ เป็นสารกำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอก ประโยชน์ อัตราการใช้ วิธีการใช้ ใช้กำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอกในไร่สับปะรด อ้อย มันสำปะหลัง ชา กาแฟ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มะละกอ กล้วย ส้ม โดยทั่วไป ใช้ในอัตรา 365-725 กรัมต่อไร่ ในแปลงกล้ายาง ใช้อัตรา 150 กรัมต่อไร่ การพ่นให้พ่นทันทีที่ปลูกพืชเสร็จ ก่อนวัชพืชงอก ดินบนแปลงปลูกควรได้รับการเตรียมอย่างดี ห้ามพรวนดิน

เอราทรีน 50 เอสซี

ชื่อการค้า : เอราทรีน 50 เอสซี ชื่อสามัญ : อะมีทรีน สูตรผสม 50%  W/V SC คุณสมบัติ   •เป็นสารกำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอก   •ดูดซึมเข้าสู่วัชพืชโดยผ่านทางราก ประโยชน์  ใช้กำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอกในระยะเริ่มต้น ในไร่อ้อย สับปะรด ส้ม กล้วย ชา กาแฟ มันฝรั่ง การใช้และอัตราการใช้ •อ้อย ส้ม ใช้ในอัตรา 765-1,535  ซีซีต่อไร่ • สับปะรด ใช้ในอัตรา 510-1,025 ซีซีต่อไร่ • กล้วย ชา กาแฟ ใช้ในอัตรา 510-1,280 ซีซีต่อไร่ • มันฝรั่ง ใช้ในอัตรา 255-510 ซีซีต่อไร่ ขนาดบรรจุ 1 กก.x18

เอรา-เอมีน 84

ชื่อการค้า : เอรา-เอมีน 84 ชื่อสามัญ : 2,4-ดี ไดเมทิลแอมโมเนียม สูตรผสม   84%  W/V SL คุณสมบัติ • เป็นสารกำจัดวัชพืชเฉพาะใบกว้างและกก • ออกฤทธิ์แบบดูดซึม • ไม่ควรใช้ร่วมกับปุ๋ยเกร็ดฉีดพ่นทางใบ   ประโยชน์ วิธีการใช้และอัตาราการใช้ ใช้กำจัดวัชพืชเฉพาะวัชพืชใบกว้างและกกในนาข้าว อ้อย ข้าวโพด กาแฟ ชา มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้และพื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร ข้าว ใช้ในอัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร หรือใช้ 150-200 ซีซีต่อพื้นที่ 1ไร่ –  นาดำ ใช้หลังปักดำแล้ว 2-4 สัปดาห์ ถึงระยะแตกกอ –  นาหว่านน้ำตม พ่นเมื่อต้นข้าวอายุมากกว่า 3 สัปดาห์ กาแฟ ชา สวนปาล์ม ยางพารา สวนผลไม้…

เอราวัณ-คอมบี

ชื่อการค้า : เอราวัณ-คอมบี ชื่อสามัญ : อามีทรีน+อาทราซีน  สูตรผสม 40%+40% WP คุณสมบัติ เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบก่อนและหลังวัชพืชงอกในระยะเริ่มต้น ประโยชน์ ใช้กำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนวัชพืชงอกและหลังวัชพืชงอกในระยะเริ่มต้นในไร่อ้อยและสับปะรด การใช้และอัตราการใช้ •อ้อย  ใช้ในอัตรา 480-960 กรัมต่อไร่ •สับปะรด  ใช้ในอัตรา 480-600 กรัมต่อไร่ ขนาดบรรจุ 1กกx18

เอราซีน 90 ดับบลิวจี

ชื่อการค้า : เอราซีน 90 ดับบลิวจี ชื่อสามัญ : อาทราซีน  สูตรผสม 90% WG ประโยชน์ พืชปลูก อัตราการใช้ ใช้ควบคุมวัชพืชก่อนวัชพืชงอกในไร่ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย สับปะรดและหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพด 285-570 กรัมต่อไร่ ข้าวฟ่าง 215-350 กรัมต่อไร่ อ้อย สับปะรด 425-570 กรัมต่อไร่ หน่อไม้ฝรั่ง 285-425 กรัมต่อไร่