สู้ภัยแล้งเคียงข้างเกษตรกร

สู้ภัยแล้งเคียงข้างเกษตรกร  เอราวัณ ขอเป็นกำลังใจให้เกษตรกร สู้ภัยแล้ง อากาศแปรปรวน ร้อนจัดผิดปกติในปีนี้ ส่งผลให้หลายๆพืชเกิดสภาวะเครียด จากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้พืชหลาย ๆ ชนิด รวมทั้ง ต้นทุเรียน ผิดปกติ  ใบเหี่ยว ใบไหม้ กิ่งแห้ง ทุเรียนทิ้งลูก ทิ้งใบ เพื่อรักษาต้นไว้ ดังนั้น ในสภาวะวิกฤตแบบนี้ จึงจำเป็นต้องใช้สารกระตุ้นทางชีวภาพที่มีคุณสมบัติพิเศษ ที่ช่วยให้พืชทนทานต่อสภาพอากาศที่แปรปรวน มาช่วยปรับสมดุลของพืช อย่างเร่งด่วน  เพื่อให้พืชเขียว แข็งแรง ทนทาน ต่อสภาพอากาศที่แปรปรวน ร้อนผิดปกติ  ปกป้องคุ้มครองพืช   ส่งผลช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโต และพัฒนาการที่ดีขึ้น ในทุเรียนและพืชหลาย ๆ ชนิด  ที่ได้ใช้สารกระตุ้นทางชีวภาพ ของผลิตภัณฑ์ไซโฟ จากประเทศอิตาลี อากาศร้อนแค่ไหนก็ไม่กลัว เพราะใช้ ไซฟามิน บีเค  ช่วยลดการหลุดร่วงของผลอ่อนทุเรียน  ทนทานสภาพอากาศร้อน ซีเนอกอน 2000 ช่วยให้ใบเขียวและสารอาหารพืช   ทนทานสภาพอากาศร้อน แคลซิซาน ช่วยเร่งสร้างเนื้อขยายผล หนามเขียวหนามสวย ทนทานสภาพอากาศร้อน ท็อป…

ซีเนอกอน 2000 นาข้าว

ซีเนอกอน 2000 นาข้าว (Sinergon 2000 Rice) ซีเนอกอน 2000 ผลิตภัณฑ์คุณภาพ มาตรฐานระดับโลก นำเข้าจากบริษัทไซโฟ ประเทศอิตาลี ซีเนอกอน 2000 คือ สารกระตุ้นการเจริญเติบโตสำหรับข้าวโดยเฉพาะ ซีเนอกอน 2000ประกอบไปด้วยสารอาหาร ธาตุอาหาร ฮอร์โมนพืช ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว ประโยชน์ ช่วยให้ข้าวเขียว ต้นใหญ่ แข็งแรง แตกกอไว ใบเขียวเข้ม ช่วยกระตุ้นการแตกราก ข้าวออกรวงดีขึ้น ออกสุดรวง เมล็ดเต่งเต็มรวง ช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตข้าว ช่วยให้ต้นข้าวแข็งแรงทนทานต่อการเข้าทำลายของศัตรูพืช ช่วยให้ข้าวทนต่อสภาวะอากาศที่แปรปรวน (เช่น หนาวจัด ฟ้าปิด ร้อนจัดหรือแล้งจัด ฯลฯ) ส่วนประกอบที่สำคัญ 1. อะมิโน แอซิด ( Amino acids): บริสุทธิ์แท้ๆจากธรรมชาติ : เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโปรตีน ช่วยเร่งให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว พืชได้พลังงานไปใช้ในทันที และช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงทนทานต่อความกดดันของสภาพอากาศที่แปรปรวน 2. สาหร่ายทะเล (…

มุมมองของการเกิดโรคพืชในแปลงผลิตพืช

หลายครั้งที่พี่น้องเกษตรกรมักพบว่า พืชหลักเมื่อเจริญขึ้นมักแสดงอาการโรคพืช คำถามเกิดขึ้นว่า โรคพืชมาจากไหน โรคพืชเกิดในแปลงได้อย่างไร   ….ถึงแม้ว่าท่านได้เตรียมการจัดการแปลงอย่างดีตั้งแต่ต้นฤดูผลิต เพื่อลดปัญหาศัตรูพืช ป้องกันการเกิดโรคพืช  แต่อยากให้ท่านได้ลองพิจารณากิจกรรมที่ดำเนินการในแปลงผลิตก่อนรอบการผลิตใหม่ และสิ่งที่อาจเป็นผลเกิดขึ้น (ตารางที่ 1) ตารางที่ 1 ความเชื่อมโยงของการจัดการในแปลงผลิตก่อนฤดูผลิต และผลที่เกิดขึ้น การจัดการโดยเกษตรกรเหตุที่ดำเนินการผลที่อาจเกิดขึ้น การไขน้ำท่วมแปลงเพื่อกำจัดวัชพืช หรือช่วยเร่งการเน่าสลายของเศษพืช• เชื้อสาเหตุโรคพืชถูกทำลายเนื่องจากขาดอากาศ และจุลินทรีย์ในดินประเภทไม่ใช้อากาศมีปริมาณเพิ่มขึ้น การพักแปลงผลิตเพื่อรอการสลายตัวของเศษพืชในแปลง• เชื้อสาเหตุโรคพืชสามารถพัฒนาวงชีวิตต่อจนสร้างส่วนขยายพันธุ์ในเศษพืชที่ตกค้าง หากจุลินทรีย์อื่น ๆที่มีประโยชน์ เจริญไม่ทัน การเผาแปลงลดวัชพืชในแปลง และลดเศษพืชปลูกเก่า• เชื้อสาเหตุโรคพืชลดลง แต่เป็นการทำลายอินทรียวัตถุ และทำลายจุลินทรีย์ในดิน การไถตากดินเพื่อเร่งการย่อยสลายของเศษวัชพืช ให้ลดลง• เชื้อสาเหตุโรคพืชลดลง จุลินทรีย์บางชนิดในแปลงผลิตมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นเพื่อย่อยสลายเศษซากพืชที่ตกค้าง • เศษซากพืชย่อยสลายดีขึ้น การปลูกระยะถี่เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดในพื้นที่• การระบายอากาศในแปลงไม่ดี มีการสะสมความชื้นในแปลง ทำให้เชื้อสาเหตุโรคพืชเจริญเพิ่มขึ้น • การจัดการในแปลงไม่ทั่วถึง • พืชเจริญได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากความหนาแน่น การตัดแต่งกิ่งเพื่อสร้างกิ่งใหม่ที่แข็งแรง ชดเชยกิ่งเก่า และเกิดใบชุดใหม่เพื่อการสะสมอาหาร• เกิดการระบายอากาศ ลดความชื้นระหว่างทรงพุ่มหรือในทรงพุ่มได้ดี • เชื้อสาเหตุโรคพืชลดลง เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง •…

บุลด๊อกซ์

บุลด๊อกซ์ สารอินดอกซาคาร์บ 30%WG กลุ่ม 22A คุณสมบัติ เป็นยาสูตรเย็น ใช้ง่าย อนุภาคสารมีขนาดเล็กมาก ละลายน้ำเยี่ยม ไม่ฟุ้งกระจาย ออกฤทธิ์แรง คุณสมบัติ • อินดอกซาคาร์บ เป็นสารออกฤทธิ์กว้าง มีคุณสมบัติถูกตัวตาย และกินตาย, มีคุณสมบัติซึมผ่านเนื้อเยื่อพืชได้ดี พืชที่แนะนำให้ใช้ • ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว พืชผัก เช่น พืชตระกูลกะหล่ำ พริก พืชตระกูลแตง มะเขือ มะเขือเทศ กระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง ถั่วฝักยาว ไม้ผล เช่น ส้มเขียวหวาน ส้มโอ มะนาว ทุเรียน มะม่วง ไม้ดอก เช่น กุหลาบ ดาวเรือง ศัตรูพืชที่แนะนำให้ใช้ในการกำจัด • หนอนใยผัก • หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด • หนอนกระทู้ผัก • หนอนกระทู้หอม…