คณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรเข้าตรวจโรงงาน ประเมิน Q-FACTORY ปี 2565

คณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรเข้าตรวจโรงงาน ประเมิน Q-FACTORY ปี 2565 22 มิถุนายน 2565 ประธานกรรมการบริหาร คุณเสรี สุพรรณธะริดา และทีมคณะผู้บริหารระดับสูง (คุณโกศล นาคเรือง, อาจารย์ทวี แสงทอง, ดร.ชาตรี พิทักษ์ไพรวัน) บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด เป็นประธานในการให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร โดยคุณธรรมนูญ แก้วคงคา ผ.อ.สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เข้าตรวจโรงงานเอราวัณเคมีเกษตร จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีการพรีเซ้นต์ข้อมูลต่างๆจากทีมบริหารโรงงาน นำโดยคุณนพ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่สำคัญต่างๆกับคณะกรรมการของกรมฯ โดยภายในงานมีลำดับดังนี้ 10.00 น.  คุณไพน์ทวี สุพรรณธะริดา ผู้บริหารระดับสูง กล่าวต้อนรับ ทีมงานคณะกรรมการกรมวิชาการเกษตร ในการเข้าตรวจประเมินโรงงาน Q-Factory ปี 2565  ซึ่ง สอดคล้องกับนโยบายสินค้าคุณภาพ ที่ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญมาอย่างยาวนาน โดยบริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด ได้รับหนังสือรับรอง Q-Factory เป็นรายแรกในปี 2562 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต…