จัดการไรศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพ

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในรอบปีที่ผ่านมาศัตรูที่มีปัญหาโดยตลอดนอกจากจะพบเพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยไก่แจ้ และเพลี้ยจักจั่นแล้ว ศัตรูพืชอีกชนิดหนึ่งที่พบระบาดเป็นประจำและเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นคือ ไรแดง ทั้งที่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะทุเรียนทางภาคใต้ เช่น ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช มีฝนตกชุกโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาปีใดฝนตกชุกมักไม่พบการระบาดของไรแดง เนื่องจากปกติแล้วเป็นที่ทราบกันดีว่าไรแดงมักจะแพ้ฝน แต่ในปัจจุบันกลับพบว่าแม้ฝนจะตกต่อเนื่อง แต่ไรแดงยังคงพบการระบาดอยู่ตลอด อีกทั้งเกษตรกรยังบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการพ่นสารกำจัดไร ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร และล่าสุดได้มีโอกาสไปบรรยายเขตภาคอีสานที่นครราชสีมา เกษตรกรที่มาร่วมฟังบรรยายมีทั้งปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง ทุเรียน น้อยหน่า แก้วมังกร พืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย พืชผัก เช่น มะเขือเทศ พริก มะละกอ เกษตรกรส่วนใหญ่ก็พบปัญหาการระบาดของไรแดงเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะมะละกอและมันสำปะหลังมีปัญหามากที่สุด โดยเฉพาะมะละกอ เนื่องจากจะมีไขหรือนวลที่ใบมาก การพ่นสารเคมีบางสูตร สูตร EC, EW, OD มักประสบปัญหาใบไหม้ และดอกร่วง เกษตรกรจึงหาสารเคมีมากำจัดได้ยาก ในฉบับนี้จึงขอนำเรื่องการจัดการไรศัตรูพืชอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ มาให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษากัน มาทำความรู้จักไรศัตรูพืช ไรจัดอยู่ในไฟลัมอาร์โทรโพดา(Arthropoda) เรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือกลุ่มของสัตว์ขาปล้อง (ปู กุ้ง…