3 ตัวช่วยลดอาการ ‘ผลแตก’ ของส้ม ด้วย ‘อาหารเสริม’

3 ตัวช่วยลดอาการ ‘ผลแตก’ ของส้ม ด้วย ‘อาหารเสริม’ อาการผลแตก เกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความไม่สมดุลย์ของแร่ธาตุอาหาร เซลล์พืชไม่แข็งแรง ส่วนเนื้อขยายเร็วกว่าการขยายของเปลือก เกิดจากสภาพอากาศในพื้นที่ มีอากาศแล้งสลับกับฝนตกหนัก ทำให้ส้มได้รับ’น้ำ’ที่ไม่สม่ำเสมอหรือมากเกินไป นอกจากนี้ การใส่ปุ๋ยยูเรียมากเกินไป ก็ส่งผลให้ส่วนเนื้อดันเปลือกจนแตกได้   การป้องกันการผลแตก จัดการระบบระบายน้ำในสวนที่ดีเพื่อป้องกันความชื้นในดินสูง การให้น้ำและปุ๋ยที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ เสริมธาตุอาหารรองเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของผนังเซลล์พืช ไซฟามิน บีเค อัตรา 5 – 10  ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร  ควรฉีดพ่นซ้ำอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 7 – 10 วัน ในระยะติดผลอ่อน สำหรับกระตุ้นการเจริญเติบโตของผลอ่อน ลดการร่วงของผลและเร่งการเจริญเติบโตในช่วงต่างๆของพืช ชดเชยอาการขาดธาตุอาหารได้อย่างรวดเร็ว ไซโฟแคล อัตรา 10 – 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ควรพ่นซ้ำภายใน 7 – 10…