เอราบาสในแปลงข้าวโพด

ฉีดไล่ร่องทำรุ่นในข้าวโพด ข้าวโพดที่อยู่ในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นเป็นช่วงระยะเวลาที่สำคัญ วัชพืชจำเป็นต้องถูกควบคุม เนื่องจากวัชพืชแย่งธาตุอาหาร ส่งผลต่อการเจริญเติบโต  และส่งผลเสียต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิตของข้าวโพดได้ ทำให้ต้นทุนของเกษตรกรสูงขึ้นด้วย เอราบาส ( กลูโฟซิเนต – แอมโมเนียม 15 % SL ) พรีเมี่ยมเกรด สูตรเฉพาะของเอราวัณ ปลอดฝนสั้น หญ้าเผาไหม้แห้งตายเร็ว หญ้าร้ายตายนาน ดูดซึมเร็วภายใน 2-3 ชั่วโมง สูตรสู้ฝน ทนการชะล้าง โดดเด่นในการกำจัดวัชพืช ใบแคบ ใบกว้าง เถาเลื้อย และหญ้าปราบยาก ไม่ดูดซึมเข้าทางราก ไม่มีพิษตกค้าง ย่อยสลายภายในดินอย่างรวดเร็ว จากการทดสอบประสิทธิภาพของ เอราบาส เปรียบเทียบกับ สารกำจัดวัชพืชประเภทเดียวกัน คือ สารไกลโฟเสต และสารพาราควอต ของบริษัทเอราวัณ พบว่าสารเอราบาส มีคุณสมบัติในการกำจัดวัชพืชได้ดีเช่นเดียวกับสารทั้งสองชนิดดังกล่าว แต่สาร เอราบาสจะมีข้อดีหรือข้อได้เปรียบกว่าสารทั้งสองชนิดคือ สารเอราบาสที่พ่นในข้าวโพด มันสำปะหลัง สวนผลไม้ สวนปาล์ม ยางพารา หรือไม้ยืนต้นต่างๆ ถ้าพ่นอย่างถูกต้องและระมัดระวัง โอกาสที่สารเอราบาสจะเป็นพิษต่อพืชปลูกมีน้อยมากหรือไม่มีเลย เพราะคุณสมบัติที่ไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนย้ายได้น้อยมากเฉพาะในใบพืชที่ได้รับสารเท่านั้น…