โรคแคงเกอร์ระบาดในส้ม

โรคแคงเกอร์ระบาดในส้ม โรคแคงเกอร์ หนึ่งในโรคที่อันตรายร้ายแรงอย่างยิ่งของพืชตระกูลส้ม เกิดจากแบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv. citri โรคแคงเกอร์หรือชาวบ้านเรียกโรคขี้กลาก สามารถเข้าทำลายได้ตั้งแต่ ลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ และผล สร้างความเสียหายทั้งปริมาณและคุณภาพ การแพร่ระบาด โรคนี้ปกติจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงในเขตที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงในช่วงฤดูฝนและระยะที่มีหนอนชอนใบเข้าทำลาย เชื้อแบคทีเรียจะกระจายได้ตามกระแสลม ฝน แมลง จากส่วนที่เป็นโรคไปยังส่วนอื่นๆของต้น อาการที่เห็นชัดๆคือ จะเห็นจุดนูนสีออกคล้ายสนิม น้ำตาลเข้ม เริ่มตั้งแต่ใบอ่อน แต่โรคบนกิ่งจะนูนแต่ไม่มีวงสี โรคจะเข้าได้ตั้งแต่ผลอ่อนจะเห็นเป็นวงหรือปื้นใหญ่ จะทำให้ผลแตก จนผลร่วงในที่สุด การป้องกันกำจัด โรคแคงเกอร์ ควรเลือกกิ่งพันธุ์ที่ปลอดโรค การพ่นสารกำจัดเป็นกลุ่มทองแดง โดยพ่นในระยะใบเพสลาดอย่างสม่ำเสมอ การพ่นสารกำจัดแมลงจำพวกเพลี้ยไฟและหนอนชอนใบส้ม การรักษาความสะอาดในสวน ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออก ทำให้ต้น โปร่ง ไม่อับชื้น จะช่วยป้องกันการเกิดโรคแคงเกอร์ในส้มได้ ป้องกันกำจัด โรคแคงเกอร์ด้วย ไอโรเน่ ดับบลิวจี อัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โคปิน่า85 ดับบลิวพี…