คุณสมบัติ

• เพศชาย
• สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการเกษตรทุกสาขา ยกเว้นสาขาสัตวบาล
• มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจเคมีเกษตรประมาณ 4-5 ปี
• สามารถวางแผนงานทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี
• มีบุคลิกของความเป็นผู้นำและมีมนุษยสัมพันธ์สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์
• สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
สนใจสามารถติดต่อและยื่นใบสมัครได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และสามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561เป็นต้นไป

ยื่นใบสมัครมาที่ฝ่ายบุคคล บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด
15/7 ซอย33 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษตร เขตจตุจักร กทม.10900

โทร : 025135251

Email : kanokwan@erawan.co.th